Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) będziemy regularnie umieszczać tutaj wyniki badań wody. Próbki są badane w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 19 marca 2018 r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8 w Katowicach.

BASEN


Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne spełniają obowiązujące wymogi  w ww. rozporządzeniu.

WODA  W BASENIE  NADAJE  SIĘ DO KĄPIELI .

 

JACUZZI 1 i 2

Parametry mikrobiologiczne  i fizykochemiczne w jacuzzi 1 i 2 spełniają obowiązujące wymogi  w ww. rozporządzeniu.

WODA  W JACUZI 1 I W JACUZZI 2  NADAJE  SIĘ  DO KĄPIELI.