Poniedziałek

16:00:00

Basen

TPD

Przemysław Miklus

60"

czwartek

19:00:00

Basen

POLITECHNIKA

60"

piątek

sobota