Poniedziałek

08:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

09:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

10:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

Wtorek

08:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

14:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

środa

08:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

09:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

14:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

czwartek

14:00:00

Basen

SZKOŁA

45"

piątek

14:00:00

Basen

TPD

45"

sobota